Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Verwerkingsverantwoordelijke, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Oers Accountants en Belastingadviseurs B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Ginnekenweg 145 te Breda en alle aan Van Oers gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend Van Oers Audit B.V., Van Oers Agro N.V., Van Oers Corporate Finance B.V., Van Oers Organisatieadvies N.V. en Van Oers IT en Cybersecurity N.V.  (hierna te noemen Van Oers) van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in Nederland en wij bewaren onze gegevens op servers in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien er persoonsgegevens uitgewisseld moeten worden voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst buiten de EER zal dit geschieden op basis van adequaatheidsbesluiten of passende waarborgen conform de AVG.

ALGEMEEN

In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en openbaar gemaakt worden in verband met de door ons aangeboden websites en contactmogelijkheden (hierna ‘Websites en Contactmogelijkheden’). Voor het gebruik van onze dienstverlening geldt een aparte privacyverklaring die u krijgt toegestuurd als u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken.

Van Oers kan bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dit weten. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

 

Als u vragen, problemen of opmerkingen ten aanzien van deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@vanoers.nl