ICT de sleutel voor succes van het accountantskantoor?

09-12-2013

We zitten in een economische crisis, de markt staat onder druk en klanten hebben het moeilijk. Allemaal waar, maar is het echte probleem niet dat accountantskantoren zelf ook te weinig doen om het tij te keren?

Ik zie fusies, samenwerkingsverbanden, overnames, is dat de oplossing voor het probleem?
Naar mijn mening niet. Het zal niet gezegd worden maar ik vrees dat na veel overnames de problemen alleen maar groter worden. Kralen rijgen, dat is wat veelal gebeurd. Volume creëren, maar in de basis verandert er niet zoveel. Er komen vennoten bij, panden, verschillende ICT systemen, verschillende culturen, noem maar op. In ieder geval genoeg problemen waarom de beoogde ’1+1=3 gedachte’ niet wordt gerealiseerd, zelfs 2 wordt niet gehaald.

ICT en innovatie

Naar mijn mening is de sleutel tot succes ICT en innovatie. Het accountantskantoor beschikt over enorm veel data. In plaats van produceren van data moet nagedacht worden hoe deze data gekoppeld en samengevoegd kan worden en uiteindelijk leidt tot managementinformatie en adviesmogelijkheden. Dus geen business model: hoe produceer ik data,  maar wat doe ik met data die er al is?

Er zijn al mooie voorbeelden te zien in de markt. Ook bij Van Oers Comfort hebben we al mooie stappen gerealiseerd vanuit deze gedachte.

Het begint binnen het kantoor met het efficiënter en slimmer maken van het eigen productieproces. Digitalisering, koppelen van systemen, uitschakelen van handmatige handelingen, standaardiseren et cetera. Daarna moet nagedacht worden over de klant. Welke informatiebehoefte heeft de klant? Hoe kan ik als accountant of fiscalist toegevoegde waarde leveren op basis van de data die ik tot mijn beschikking heb? Uiteraard moet deze data “real time” beschikbaar zijn. En hoe presenteer ik vervolgens die informatie?

Uit eigen ervaring weet ik dat hierin enorm mooie zaken te realiseren zijn, die je wellicht daarvoor niet voor mogelijk achtte.

Wat levert dit allemaal op hoor ik u denken?

Het belangrijkste is een ander business model wat past bij de huidige en toekomstige tijd.
Als accountantskantoor lever je ontzorging van administratieve processen en toegevoegde waarde.
De jaarcyclus van jaarrekening en aangifte wordt vervangen door tussentijdse rapportages en prognoses. Dus niet meer terugkijken maar actuele cijfers en vooruit kijken.

ICT biedt mogelijkheden om onderdeel te worden van operationele processen bij de klant, waar adviesmogelijkheden liggen die direct een bijdrage kunnen leveren tot verbetering van deze processen.

Real time informatie levert veel meer mogelijkheden op voor advisering, immers we spreken over de dag van vandaag en hebben nagedacht wat de toekomst brengt.

De mogelijkheden van ICT zijn onuitputtelijk. Mijn advies op basis van ervaring is om “echt” aan de slag te gaan met ICT. Denk “out of the box”, betrek uw klanten hierbij en u zult versteld staan van de mogelijkheden.

Optimale inzet van ICT zorgt voor meer en intensiever klantcontact. Uw medewerkers zullen hiervoor klaar moeten zijn. Dit is de volgende uitdaging, maar ook weer leuk.

Goede relatiebeheerders die een goed klantcontact hebben, precies weten wat de klant echt bezig houdt zijn cruciaal. Aan de andere kant, is dit altijd al niet het geval geweest? Ik denk van wel.

Ik wens u veel succes met deze uitdagingen.

Terug

Dennis Klasen
Directielid Accountancy +31(0)6 518 32 660